تبلیغات
كركوندیها - مجالس تعزیه خوانی به مناسبت ایام شهادت حضرت علی ( ع ) در حسینیه شهر کرکوند

مجالس تعزیه خوانی به مناسبت ایام شهادت حضرت علی ( ع )

گروه تعزیه خوانی: شکرالله جعفری، سید حسن گلختمی ، حسین زینلی،

سید علی حسینی، فریدون اسماعیلی ،علی بهرامی  ، علی رفیعی

ابوالفضل منبتکار ، سید محمدرضا امینی

موزیک:ماشاالله احمدی ،  عباس رفیعی ،حمیدرضا گرگانی

زمان:ازپنج شنبه 1392/5/3به مدت چهار شب بعدازافطار

مکان:حسینیه شهر کرکوند

تصویربردار : استدیو ستاره شهر (  آقای طالبی )مجالس  و ریز نقش ها  به شرح زیر می باشد:


شب اول

پنج شنبه 1392/5/3 مجلس شهادت حضرت علی اکبر ( ع ) : 

شبیه حضرت امام حسین (ع) : حسین زینلی

شبیه حضرت علی اکبر (ع) : علی بهرامی

شبیه حضرت ام لیلا (س) : شکرالله جعفری

شبیه حضرت زینب (س) : فریدون اسماعیلی

شبیه حضرت سکینه(س) : علی رفیعی

شبیه شمر - شبیه منقذ: ابوالفضل منبتکار

شبیه مبارز: جواد بهرامی شب دوم

جمعه 1392/5/4 مجلس شهادت حضرت فاطمه زهرا ( س ) :

شبیه حضرت علی ( ع ) : حسین زینلی

شبیه حضرت فاطمه زهرا ( س ) : سید حسن گلختمی

شبیه حضرت فضه ( س ) : علی بهرامی

شبیه حضرت زینب ( س ) : علی رفیعی

شبیه عزراییل : ابوالفضل منبتکار

شبیه شمعون : جواد بهرامی
شب سوم

شنبه 1392/5/5 مجلس شهادت حضرت امیرالمومنین علی ( ع ) :

شبیه حضرت امیرالمومنین علی ( ع ) : حسین زینلی

شبیه حضرت قنبر ( ع ) :  سید علی حسینی

شبیه حضرت  امام حسن ( ع ) : علی بهرامی

شبیه حضرت امام حسین ( ع ) : علی رفیعی


شبیه قصاب : ابوالفضل منبتکار

شبیه ابن ملجم : سید محمدرضا امینی

دیگر ذاکرین : فریدون اسماعیلی -جمشید کریمی شب چهارم

یک شنبه 1392/5/6 مجلس شهادت حضرت ثامن الحج  امام رضا ( ع) : 

شبیه حضرت امام رضا ( ع ) : حسین زینلی

شبیه حضرت اباصلت ( ع ) : سید علی حسینی

شبیه حضرت امام جواد ( ع ) : علی بهرامی

شبیه سلمانی - شبیه کور : فریدون اسماعیلی

شبیه مامون : سید محمدرضا امینی

شبیه باغبان : ابوالفضل منبتکارطبقه بندی: محرم کرکوند،
برچسب ها: تعزیه کرکوند، حسینیه کرکوند،