تبلیغات
كركوندیها - نتایج شمارش آراء انتخابات شورای اسلامی شهر کرکوند
تاریخ : شنبه 25 خرداد 1392 | 07:13 ب.ظ | نویسنده : همشهری

نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر کرکوند

1- آقای رجبعلی ملت کرکوندی  دارای 1841 رای ( عضو اصلی )

2-آقای عوضعلی رفیعی کرکوندی دارای 1361 رای ( عضو اصلی )

3 - آقای رضا بهرامی دارای 1066 رای ( عضو اصلی )

4- خانم فاطمه کرمی دارای 976 رای ( عضو اصلی )

5- آقای حمیدرضا رجبی دارای 933 رای ( عضو اصلی )6- آقای بهنام بهرامی کرکوندی دارای 817 رای ( عضو علی البدل )

7- آقای اسفندیار بهرامی کرکوندی دارای 750 رای ( عضو علی البدل )8- آقای الهیار ابوطالبی کرکوندی دارای 708 رای

9- آقای شهرام بهرامی دارای 700 رای

10 - آقای عوضعلی ملت کرکوندی دارای 624 رای

11 - آقای محمدرضا اسماعیلی کرکوندی دارای 604 رای

12- خانم فاطمه هادوی سیاه بومی دارای 579 رای

13 - آقای بهرام بهرامی دارای 577 رای

14- آقای مصطفی بهرامی کرکوندی دارای 472 رای

15- آقای محمد کاظمی خیرآبادی دارای 465 رای
 
16- آقای سعادت محمدی سورچه پائینی دارای 442 رای

17 - آقای محمد ترابی فرد دارای 404 رای

18- آقای سلطانعلی صادقی نژاد کرکوندی دارای 403 رای

19 - آقای بهرام رحمانی کرکوندی دارای 356 رای

20 - آقای قاسم ترابی سیاه بومی دارای 277 رای

21- آقای علیرضا بهرامی کرکوندی دارای 208 رای

22 - آقای روح الله ملت دارای 168 رای


برچسب ها: نتایج شمارش آراء انتخابات شورای اسلامی شهر کرکوند، نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر کرکوند 1- آقای رجبعلی ملت کرکوندی دارای 1841 رای ( عضو اصلی ) 2-آقای عوضعلی رفیعی کرکوندی دارای 1361 رای ( عضو اصلی ) 3 - آقای رضا بهرامی دارای 1066 رای ( عضو اصلی ) 4- خانم فاطمه کرمی دارای 976 رای ( عضو اصلی ) 5- آقای حمیدرضا رجبی دارای 933 رای ( عضو اصلی ) 6- آقای بهنام بهرامی کرکوندی دارای 817 رای ( عضو علی البدل ) 7- آقای اسفندیار بهرامی کرکوندی دارای 750 رای ( عضو علی البدل ) 8- آقای الهیار ابوطالبی کرکوندی دارای 708 رای 9- آقای شهرام بهرامی دارای 700 رای 10 - آقای عوضعلی ملت کرکوندی دارای 624 رای 11 - آقای محمدرضا اسماعیلی کرکوندی دارای 604 رای 12- خانم فاطمه هادوی سیاه بومی دارای 579 رای 13 - آقای بهرام بهرامی دارای 577 رای 14- آقای مصطفی بهرامی کرکوندی دارای 472 رای 15- آقای محمد کاظمی خیرآبادی دارای 465 رای 16- آقای سعادت محمدی سورچه پائینی دارای 442 رای 17 - آقای محمد ترابی فرد دارای 404 رای 18- آقای سلطانعلی صادقی نژاد کرکوندی دارای 403 رای 19 - آقای بهرام رحمانی کرکوندی دارای 356 رای 20 - آقای قاسم ترابی سیاه بومی دارای 277 رای 21- آقای علیرضا بهرامی کرکوندی دارای 208 رای 22 - آقای روح الله ملت دارای 168 رای، شورای کرکوند،