تبلیغات
كركوندیها - شهردار کرکوند:آلودگی توسط کارگاههای ضایعات در سطح شهر ایجاد می شود

جواد سلطانی در ارتباط با مشکلات شهر کرکوند اظهار داشت کرکوند نزدیکترین شهر به مجتمع فولاد مبارکه استو آلودگی توسط کارگاههای ضایعات در سطح شهر ایجاد می شود.

  جواد سلطانی در ارتباط با مشکلات شهر کرکونداظهار داشت کرکوند نزدیکترین شهر به مجتمع فولاد مبارکه است وکارگاههای زیادی در این شهر ،ضایعات مجتمع فولاد را گرفته وبا آتش زدن آنها آلودگیهای زیادی در سطح شهر ایجاد میکنند.وی در مورد مشکلات ایجاد شده در شهر بیان داشت :بخشی از آلودگی خاک وآب بدلیل وجود کارگاههای ضایعات ومجتمع فولاد مبارکه است که موجب آلودگی وبیماریهای مختلف در این شهرشده است بگونه ای که بیماریهای تنفسی در شهر کرکوند بیش از حد معمول است.شهردارکرکوند ادامه داد:تا کنون سازمان محیط زیست اقدامی برای برطرف کردن این مشکلات انجام نداده است.وی افزود:وجود این کارگاهها در شهر آلودگیهای زیادی در شهر ایجاد میکند ومالیات وارزش افزوده ای که به این شهر تعلق می گیرد تنها 5%است . سلطانی دررابطه با دیگر مشکلات شهر کرکوند تصریح کرد:مسیر ورودی ضایعات ،هم ونقل نیروهای مجتمع فولاد وخروج محصولات نهایی از داخل شهر کرکوند انجام میشود که این ترددها در سطح شهر به زیر ساخت های شهر آسیب می رساند وآلودگی های زیادی را موجب میشود.درصورتی که به غیر از عوارض قانونی که توسط دارایی از مجتمع فولاد گرفته می شود هیچ کمکی در راستای امور فرهنگی ،بهداشتی، ورزشی وعمرانی به این شهر نمی شود.
طبقه بندی: اماکن دیدنی کرکوند،
برچسب ها: شهرداری کرکوند، شهردار کرکوند، جواد سلطانی شهردار کرکوند،