تبلیغات
كركوندیها - حقایق حیرت آور و تاریخ مرموز دو رئیس جمهور ایالات متحده امریکا!


بین زندگی و مرگ دو رئیس جمهور اسبق آمریکا، یعنی `آبرهام لینکلن` و `جان اف کندی` شباهت هایی وجود دارد که بسیار بسیار عجیب است.

از یک استاد تاریخ بخواهید این حقایق را شرح دهد….اگر بتواند

آبراهام لینکلن در سال ۱۸۴۶ به سنا را یافت

جان. اف. کندی در سال۱۹۴۶ به سنا راه یافت

آبراهام لینکن در سال ۱۸۶۰ به ریاست جمهوری انتخاب شد

جان. اف. کندی در سال ۱۹۶۰ به ریاست جمهوری انتخاب شد

هر دو توجه خاص به حقوق بشر داشتند.

همسر هر دو در زمان زندگی در کاخ سفید فرزندشان را ازدست دادند

حقایقی مرموز آبراهام لینکلن و جان اف کندی

هر دو رئیس جمهور در روز جمعه ترور شدند

تیر به سر هر دو رئیس جمهور اصابت کرد

حالا واقعاً حیرت آور می شود:

اسم منشی لینکلن کندی بود

اسم منشی کندی لینکلن بود

هر دو توسط جنوبی ها ترور شدند

جانشین هر دو یک جنوبی به نام جانسون بودند

اندرو جانسون که جانشین لینکلن شد در سال ۱۸۰۸ به دنیا آمده بود

لیندن جانسون که جانشین کندی شد در سال ۱۹۰۸ به دنیا آمده بود

اندرو جانسون و لیندن جانسون

جان ویلکس بوتس که لینکلن را ترور کرد متولد ۱۸۳۹ بود

لی هاروی اسوالد که کندی را ترور کرد متولد ۱۹۳۸ بود

هر دو تروریست دارای نام سه کلمه ای بودند

نام هر دو از ۱۵ کلمه تشکیل شده بود

حالا محکم روی صندلی بنشینید


لینکلن در تآتری به نام فورد ترور شد

کندی در اتومبیلی به نام لینکلن ساخت کارخانه فورد ترورشد

لینکلن در تآتر ترور شد و قاتل فرار کرد و در یک انبار مخفی شد

کندی از داخل یک انبار ترور شد و قاتل فرار کرد و در یک انبار مخفی شد

هر دو تروریست قبل از محاکمه ترور شدند

چه کسی می توانست اینها را تصور کند
طبقه بندی: دیدنیهایی از سراسر جهان،
برچسب ها: حقایق حیرت آور و تاریخ مرموز دو رئیس جمهور ایالات متحده امریکا!،